387,00 Brutto

Termostat TR 295 jest programowalnym, dwukanałowym regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Quantity

Szczegóły produktu

Oprogramowanie urządzenia pozwala na niezależną kontrolę jednej lub dwóch stref grzewczych oraz na zaprogramowanie w cyklu tygodniowym parametrów pracy niezależnie dla każdej ze stref. Urządzenie posiada opcję kalibracji czujników i zmiany histerezy. Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu. Urządzenie posiada wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający ustawianie parametrów pracy oraz bieżący odczyt temperatur z czujników. Oprogramowanie regulatora umożliwia ustawienie jednego parametru tzw. punktu aktywacji przy określonej temperaturze lub ustawienie zakresu pracy poprzez wybranie poziomu górnej i dolnej temperatury. Regulator TVR_295 jet wyposażony w dwa styczniki jednokanałowe i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W lub pośrednio przez dodatkowe styczniki napięcia. Regulator może być wykorzystywany do:
  • – ochrony dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych,
  • – ochrony schodów, chodników, podjazdów,
  • – ochrony części maszyn i urządzeń
  • – wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.
Regulator współpracuje z dwoma typami czujników:
  • – CZP 200 – powietrznym czujnikiem naściennym w obudowie hermetycznej,
  • – CZN 200 – czujnikiem kablowym.
Regulator TVR 295 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Dane techniczne

zasilanie ~ 230 V
niezależna kontrola dwukanałowa
przekaźniki 2 x 16 A
zakres temperatury górnej + 120 °C
zakres temperatury dolnej  – 30 °C
kontrola pracy 1 lub 2 strefy
oprogramowanie 2 x program tygodniowy
programowanie niezależne dwóch stref w cyklu tygodniowym
opień ochrony IP 20
montaż na szynie DIN
szerokość / wysokość / głębokość 52 / 90 / 60 mm

Dodatkowe informacje

Producent

Ogrzej.com.pl